کشت برنج طارم محلی

کشت برنج طارم محلی از نوع زودرس در اواخر فروردین ماه انجام می شود. برنج طارم اوایل در شهرستان طارم استان زنجان کشت می شد، اما با آب و هوای خوب شمال در حال حاضر از بهترین اراقم برنج شمال محسوب می شود. خرید برنج طارم محلی را می توانید در اواسط و اواخر تابستان انجام دهید.

خرید برنج ایرانی طارم ممکن است هزینه بیشتری نسبت به خرید برنج های دیگر داشته باشد، اما کیفیت برنج طارم با سایر ارقام قابل مقایسه نیست. این برنج را در استان های شمالی می توان خریداری کرد. خرید برنج شمال انواع مختلفی دارد که برنج طارم یکی از آن ها می باشد. فروش برنج ایرانی طارم را حتما از فروشگاه های معتبر برنج بخواهید تا اط خرید خود مطمئن شوید.

Go to Top