برنج بابلسر

کشت برنج در شهرهای شمالی به مراتب نسبت به سایر شهرها بیشتر است. برنج بابلسر یکی ار برنج های مرغوب برای خرید می باشد. می توان در این شهرستان خرید برنج طارم هاشمی، خرید برنج طارم محلی را انجام داد و همچنین لاشه طارم هاشمی و لاشه طارم محلی را به راحتی خریداری کرد.

همچنین در این شهرستان می توان انواع راتون نظیر راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی را در صورت برداشت راتون در این شهرستان خریداری کرد. برنج های شهرستان های استان مازندارن اکثرا مرغوب هستند و کیفیت مناسبی دارند. و برای خریداری نسبت به بقیه مکان ها توصیه می شوند.

Go to Top