خرید برنج ندا

برنج ندا که در دو استان شمالی مازندران و گلستان کشت می شود. خرید برنج ندا شمال به علت قیمت پایین آن صرفه اقتصادی دارد. اما لازم به ذکر است که کیفیت این برنج نسبت به سایر برنج ها اندکی پایین تر است.

برنج ندا شمال خوب محصول می دهد و قیمتش بسیار ارزان است و در بازار مشتریانی برای خود دارد که هر یک با هدف مشخصی این برنج را خریداری می کنند. بعضی از تاجران برنج این رقم را اغلب برای مخلوط کردن با سایر برنج ها تهیه می نمایند و برخی نیز شالی این برنج را برای تولید برنج دودی خریداری می کنند.

Go to Top