خرید برنج راتون بینام

استان مازندران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برای خرید برنج راتون بینام ایرانی در سراسر کشور به شمار می آید؛ برنج بینام در ظاهر و قبل از پختن نیز عطر بسیار مناسبی دارد که بعد از پخت عطر آن بیشتر نیز می شود.

پخت این برنج ایرانی مانند سایر انواع برنج می باشد و می بایست حدود پانزده الی بیست دقیقه خیس بخورد و سپس در آب جوش قرار بگیرد تا قد بکشد. برنج بینام را می توانید برای پخت برنج کته نیز مورد استفاده قرار دهید. زمان خرید برنج بینام هنگام پاییز است. زیرا این برنج به نوعی برنج کشت دوم محسوب می شود.

Go to Top