خرید برنج راتون بهنام

برنج راتون برنجی است که دوباره توسط پنجه زنی ساقه شالی برنج رشد پیدا می کند. برای برنج کشت دوم شمال بیشتر از برنج بهنام یا به زبان محلی برنج بینام استفاده می کنند.

خرید برنج ایرانی راتون بهنام، برنجی دارای دانه های سفید و شفاف است که با تغییر ژنتیکی بعضی برنج های ایرانی به دست آمده و علاوه بر این که عطر و طعم بسیار خوبی دارد، از قیمت بسیار مناسبی نسبت به سایر برنج ها برخوردار است؛ خرید عمده انواع بهترین برنج از طریق فروشگاه اینترنتی برنج گل بابا، زیر قیمت بازار انجام می شود.

Go to Top