خرید برنج راتون بهنام

برنج راتون برنجی است که دوباره توسط پنجه زنی ساقه شالی برنج رشد پیدا می کند. برای برنج کشت دوم شمال بیشتر از برنج بهنام یا به زبان محلی برنج بینام استفاده می کنند. خرید برنج راتون بهنام عمدتا در فصل پاییز انجام می پذیرد.

برنج ایرانی راتون بهنام، برنجی دارای دانه های سفید و شفاف است که با تغییر ژنتیکی بعضی برنج های ایرانی به دست آمده و علاوه بر این که عطر و طعم بسیار خوبی دارد، از قیمت بسیار مناسبی نسبت به سایر برنج ها برخوردار است؛ خرید عمده انواع بهترین برنج از طریق فروشگاه اینترنتی برنج گل بابا، زیر قیمت بازار انجام می شود.

تفاوت برنج راتون

بسیاری از کشاورزان از برنج راتون به جای برنج کشت دوم استفاده می کنند و این برنج را کاربردی تر می دانند. برای خرید برنج می توانیم به شما بگوییم قیمت برنج راتون از برنج کشت اول گران تر می باشد.

در بین برنج کشت دوم و راتون، قیمت عمده برنج در راتون کمتر از برنج کشت دوم است. زیرا در راتون بسیاری از هزینه های اضافی کشت دوم برنج انجام نمی پذیرد.

ارقام مختلف نظیر برنج طارم، برنج دم سیاه، برنج عطری و… نیز خاصیت راتون دهی دارند. برای خرید برنج بینام می توانید، راتون بینام یا برنج کشت دوم بینام را خریداری کنید که در کشت دوم کاشته می شود.

خرید برنج ایرانی طرفداران بسیاری دارد. با اینکه قیمت برنج ایرانی بیشتر از برنج خارجی است؛ اما مردم کیفیت این ارقام برنج را به برنج خارجی ترجیح می دهند. در این بین برنج راتون و کشت دوم برنج نیز طرفداران زیادی دارد و بازار فروش برنج آن ها رونق دارد.

Go to Top