قیمت کشت دوم محلی

محل اصلی کشت برنج طارم محلی شهرهای بابل، بابلسر و فریدونکنار در استان مازندران می باشد. کشت دوم این برنج بسیار خوش پخت و خوش خوراک است و قیمت کشت دوم محلی نسبت به کشت اول طبیعتا بالاتر است.

خرید برنج ایرانی طارم اکثرا در شهریورماه اتفاق می افتد و از آنجا که این برنج خواهان زیادی دارد خیلی زود به فروش می رسد. کیفیت این برنج بسیار بالاست و خرید برنج طارم محلی در خود استان مازندران رواج دارد. بسیاری از کشاورزان این برنج را برای خانواده های خود استفاده می کنند و به فروش نمی رسانند.

Go to Top