قیمت کشت دوم محلی

محل اصلی کشت برنج طارم محلی شهرهای بابل، بابلسر و فریدونکنار در استان مازندران می باشد. برنج کشت دوم این رقم بسیار خوش پخت و خوش خوراک است؛ همچنین قیمت کشت دوم محلی نسبت به کشت اول طبیعتا بالاتر است.

خرید برنج ایرانی طارم اکثرا در شهریورماه اتفاق می افتد و از آنجا که این برنج خواهان زیادی دارد خیلی زود به فروش می رسد. کیفیت این برنج بسیار بالاست و خرید برنج طارم محلی در خود استان مازندران رواج دارد. بسیاری از کشاورزان این برنج را برای خانواده های خود استفاده می کنند و به فروش نمی رسانند.

برای خرید برنج کشت دوم شما می توانید انواع برنج های کشت شده شمال را خریداری کند. اما برنج کشت دوم طارم و برنج کشت دوم بینام از بهترین ارقام برای فروش برنج کشت دوم به شمار می روند.

قیمت برنج کشت دوم نیز متفاوت است. به طور مثال برنج طارم و برنج بینام قیمت های برابری ندارند. برای خرید برنج می توانید برنح راتون را نیز انتخاب کنید. برنج راتون طارم هاشمی و برنج راتون طارم محلی از انواع با کیفیت راتون هستند.

به ظور کلی خرید برنج شمال شما را راضی نگه میدارد. البته با ایکه قیمت برنج شمال اندکی بالاتر از میانگین قیمت برنج ایرانی است؛ اما بسیاری از مردم کیفیت را به قیمت برنج ترجیح می دهند.

برخی از مردم نیز به دنبال برنج ارزان می گردند و برنج خارجی خریداری می کنند. در صورتی که اگر برنج ایرانی را به صورت خرید عمده برنج انجام دهند؛ قیمت عمده برنج پایین تر می آید.

Go to Top