قیمت کشت دوم فجر

در حالت کلی برنج فجر جزو برنج های پرمحصول آروماتیک یا معطر محسوب می شود که البته عطر آن بسیار ناچیز است و به هیچ وجه به ارقام کیفی مانند برنج طارم محلی یا برنج طارم هاشمی نمی رسد. از همین رو حتی قیمت کشت دوم فجر از این ارقام پایین تر است.

خرید برنج شمالی فجر که ظاهری شبیه به خنجر دارد و سمت انتهای آن تا سر برنج به آرامی باریک می شود و یک طرف آن نیز دارای کمی فرو رفتگی است، بیشتر برای رستوران ها کاربرد دارد. چون از لحاظ قیمت به صرفه است و کیفیت برنج داخلی را هم دارد.

Go to Top