کشت دوم شیرودی

برنج شیرودی جزو بهترین برنج های ارقام پرمحصول می باشد. این برنج در کشت دوم هم در بعضی مناطق کاشته می شود، قیمت کشت دوم شیرودی بستگی به کیفیت آن دارد. برنج شیرودی ظاهری مشابه به برنج هاشمی دارد و تفاوت آن ها در عطر این دو برنج است که برنج شیرودی عطر کمتری دارد.

برنج شیرودی نسبت به بذرهای آزمایشی سایر برنج ها، از بهره وری بیشتری برخوردار بوده و نسبت به آفات و وضعیت آب و هوا و خاک مقاومت زيادتري از خود نشان داده است. این رقم یک رقم اصلاح شده می باشد که مورد استقبال کشاورزان شمالی قرار گرفته است. قیمت برنج شیرودی بستگی به کیفیت آن در مناطق کشت شده دارد.

Go to Top