قیمت کشت دوم بهنام

برنج بینام کمتر از برنج طارم هاشمی محصول می دهد و مقاومت آن نسبت به آفات برنج نیز کمتر از برنج طارم هاشمی است. این برنج بیشتر در کشت دوم کاشته و برداشته می شود. قیمت برنج کشت دوم بهنام را می توانید با مشاوره گرفتن از کارشناسان فروش ما در فروشگاه اینترنتی خرید برنج گل بابا سوال بپرسید.

کیفیت برنج کشت دوم بینام بالا است، این برنج به سردی هوا مقاوم است و بهتر محصل می دهد. برنج بینام کیفیت های متفاوتی دارد و نسبت به کیفیت آن قیمت های آن نیز تغییر می کند. در زبان محلی استان مازندران به برنج بهنام، بینام می گویند.

Go to Top