برنج فجر

برنج فجر به دلیل ارزنده بودن آن برای خیلی از خانواده های ایرانی و پر فروش بودن این محصول مستلزم نگاه ویژه ای است. قیمت برنج ممتاز فجر نیز به دلیل پر محصول بودن این رقم، مناسب تر از بعضی از ارقام پر محصول می باشد.

برنج فجر ممتاز کم تولید می شود و از طرفی خرید برنج فجر خواهان زیادی در بازار دارد. به همین دلیل به محض اینکه کمی بازار داغ باشد و خرید و فروش در بازار صورت بگیرید؛ قیمتش دچار نوسان می شود و رو به افزایش می رود.

معمولا تا قبل از عید برنج فجر ممتاز تمام می شود و بعد از عید به سختی می توان در بازار فجر ممتاز پیدا کنید. مگر اینکه بازار برای خرید برنج ایرانی سنگین باشد و خرید و فروش رونق نداشته باشد.

اگر این رقم برنج را به صورت خرید عمده برنج انجام دهید؛ قیمت برنج فجر مناسب تر می شود. اکثر رستوران دارهایی که می خواهند از برنج ایرانی استفاده کنند، برنج فجر ممتاز را خریداری می کنند.

برنج فجر در استان های شمالی کشت می شود. برنج فجر بابل و برنج فجر گرگان از معروف ترین ارقام برنج فجر می باشند. قیمت برنج ممتاز به طور معمول بیشتر از انواع برنج شمال می باشد.

برای خرید برنج ایرانی می توانید با کارشناسان فروش برنج در فروشگاه اینترنتی برنج گل بابا در تماس باشید. البته پیشنهاد فروشگاه برنج گل بابا خرید برنج شمال است، زیرا کیفیت برنج شمال بی نظیر می باشد. شما در این فروشگاه می توانید انواع برنج های مرغوب شمال اعم از کم محصول و پرمحصول را خریداری نمایید.

Go to Top