قیمت برنج راتون فجر

رقم پر محصول برنج فجر در استان های شمال کاشته و برداشته می شود. از این رو قیمت برنج راتون فجر در استان ها و مناطق مختلف به دلیل کیفیت آن ها متفاوت است. قیمت برنج فجر به کیفیت آن، عطر و بوی آن و میزان تقاضا برای خرید بستگی دارد.

این برنج از دسته ارقام پر محصول است که با تلاش فراوان مهندسین در حوزه کشاورزی مشکل کم عطری آن حل شده است و نسبت به انواع برنج پر محصول از عطر قابل قبولی برخوردار است. شما عزیزان می توانید این برنج ارزان را به صورت اینترنتی نیز از فروشگاه های معتبر خرید برنج ایرانی خریداری نمایید.

Go to Top