قیمت برنج راتون طارم

برنج راتون یا دباره نوج در واقع برنجی است که بعد از برداشت کشت اول برنج و بعد از آبیاری دوباره زمین کشاورزی بدست می آید. قیمت این برنج بالاتر است، چون کیفیت بهتری دارد. برای مثال قیمت برنج راتون طارم از کشت اول آن بالاتر است.

بعد از اینکه برنج کشت اول برداشت شد کشاورز ساقه های برنج قبلی که تقریبا پوسیده و کاربردی ندارد می تراشد، سپس شروع به آبیاری زمین برداشت شده می کند. ریشه های برنج کشت اول هنوز در زمین وجود دارد و آماده رشد دوباره است لذا با آبیاری مجدد دوباره جوانه زده و مجددا تبدیل به گیاه برنج می شود.

برنج طارم از بهترین محصولات برای راتون گیری است. از همین رو حتی لاشه طارم هاشمی و یا لاشه طارم محلی نیز خریداران زیادی دارد. برای خرید برنج می توانید برنج راتون را انتخاب کنید. اکثرا برنج شمال را راتون گیری می کنند. خرید برنج شمال معمولا قیمت بالاتری نیز دارد.

برای خرید برنج ایرانی شما می توانید ارقام دیگری را نیز انتخاب کنید. اما برنج طارم در حال حاضر در شمال کشور کشت می شود. برنج راتون طارم هاشمی و برنج راتون طارم محلی از ارقام معروف راتون است.

خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی را در کشت اول نیز می توانید خریداری کنید. قیمت برنج در کشت اول برنج پایین تر از برنج راتون و برنج کشت دوم است.

قیمت برنج شمال راتون نیز به طور یقین از کشت اول بالاتر می باشد. پس از آمن قیمت برنج ایرانی تنوع زیادی دارد.

Go to Top