قیمت برنج راتون شمال

دردهه اخیر در بسیاری از کشورهای برنج خیز دنیا از قبیل چین، آمریکا، هند و … درسطح اقتصادی ازسیستم برنج راتون در زراعت استفاده می نمایند. در تگزاس امریکا در ۵۰ % از زمین های برنج خیز آن راتون بصورت تجاری بعمل می آید. قیمت برنج راتون شمال به علت کیفیت خوب آن کمی گران تر از کشت اول می باشد.

استفاده از برنج راتون نسبت به سایر برنج کشت دوم ها در برنج آسان تر و کاربردی تر است. از بسیاری از محصولات نظیر برنج شیرودی، برنج ندا، برنج فجر یا حتی برنج دم سیاه نیز می توان راتون برداشت کرد.

برنج راتون

برنج راتون به برنجی گفته می شود که بعد از برداشت کشت اول زمین را مجددا آماده برداشت برای برداشت دوم می کنند. از بیشتر ارقام کم محصول مانند برنج طارم و برنج عطری نیز می توان راتون گیری کرد. در بین این ارقام راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

قیمت برنج در این سبک کشت برنج نیز گران تر است، زیرا کیفیت بسیار بالایی دارد. برای خرید برنج ایرانی اگر می خواهید برنج راتون خریداری کنید باید موقع پاییز خرید برنج خود را انجام دهید، زیرا راتون در فصل پاییز برداشت می شود.

قیمت برنج شمال به دلیل مرغوبیت ارقام برنج شمال بالاتر از سایر ارقام برنج ایرانی می باشد. اما وقتی بحث قیمت برنج راتون شمال به میان می آید، مطمئنا قیمت بالایی باید در نظر داشت؛ زیرا کیفیت فوق العاده ای را باید مد نظر داشت.

Go to Top