قیمت انواع برنج ایرانی

برای تعیین قیمت انواع برنج ایرانی باید به چند عامل دقت کرد. اولین عامل نوع بذر می باشد. عمدتاً بذر های برنج ایرانی در دو دسته پُر‌ محصول و کم‌ محصول قرار می‌گیرند.

از برنج های کم محصول که مقدار برداشت آن در واحد هکتار کمتر است می توان به برنج طارم هاشمی و برنج طارم محلی نام برد. برای برنج های پر محصول هم می توان برنج فجر ، برنج شیرودی و برنج ندا را نام برد.

البته در برنج کشت دوم هم می توان از برنج بینام استفاده کرد که جزء دسته های اول به حساب می آید. البته این را باید دقت کرد که قیمت برنج کشت دوم در مقایسه با کشت اول به علت کیفیت آن اندکی بالاتر است.

Go to Top