فروش کشت دوم فجر

برنج فجر بی تردید با کیفیت ترین رقم پر محصول برنج ایرانی است. ارقام پر محصول برنج هایی هستند که به منظور افزایش بهروری برنج ایرانی به کشاورزان معرفی شده اند. فروش کشت دوم فجر مطابق با سلیقه افراد است.

یکی از کاستی های برنج های پر محصول این است که جزو دسته برنج معطر نیستند اما خوشبختانه این موضوع در برنج های فجر تا حدودی رفع شده است. این برنج بخاطر کیفیت پخت و عطر و طعم خیلی نزدیک به برنج طارم است البته عطر کمتری نسبت به رقم طارم دارد. با توجه به قیمت مناسب تر و کیفیتش می توان این برنج ایرانی را در تهیه آشپزی ایرانی برنج و خوراک هایی مانند شیربرنج و شله زرد استفاده کرد.

Go to Top