فروش برنج راتون

در بین انواع برنج ایرانی، راتون شمال جایگاه ویژه ای دارد. از این رو فروش برنج راتون در استان های شمالی کشور رواج دارد. طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان سطح زیر کشت راتون برنج در سال های اخیر بالاترین سطح زیر کشت را به عنوان کشت دوم برنج در مقایسه با سایر کشتهای دوم نظیر شبدر، ترب و کلزا داشت.

بنابراین پتانسیل قابل توجه ای برای افزایش محصول و خرید برنج ایرانی راتون از طریق کاشت و برداشت برنج راتون در شمال کشور وجود دارد که می بایست با استفاده از تحقیقات و مطالعات بیشتر، مدیریت بهینه برای تولید بیشتر برنج راتون را مشخص نمود.

کیفیت برنج راتون

برای خرید برنج برخی از خریداران برنج بین برنج راتون و برنج کشت دوم مردد می مانند. آن ها به کیفیت این دو نوع برنج می اندیشند که کدامیک کیفیت بالاتری دارد. باید بگوییم کیفیت هر دو نوع درجه یک و ممتاز می باشد

برنج راتون طارم هاشمی و برنج راتون طارم محلی از بهترین برنج های راتون در فروشگاه برنج گل بابا می باشد. قیمت برنج راتون نیز بالاتر از کشت اول برنج و تقریبا برابر با کشت دوم می باشد.

هنگام خرید برنج شمال از فروشنده می توانید درخواست برنج راتون داشت باشید؛ اما دقت کنید زمان برداشت راتون برنج هنگام پاییز می باشد و زودتر از آن راتون به دست نمی آید.

راتون گیری بیشتر در استان های شمالی انجام می گیرد. بنابراین برای خرید برنج ایرانی در سراسر کشور ممکن است آن برنج ایرانی که می خواهید خریداری کنید راتون گیری نشده باشد.

Go to Top