فروش برنج راتون فجر

برنج راتون از ممتاز ترین و خوش عطر ترین برنج های بازار خرید برنج ایرانی می باشد. در این میان برای برنج راتون ارقام پر محصول را نیز برداشت می کنند و برای مثال قروش برنج راتون فجر به علت کیفیت مناسب مورد اسقبال قرار گرفته است.

البته از همه برنج ها راتون گیری نمی شود. زیرا مدت زمان کشت آن ها و برداشت باید طی مدت زمان کمتری صورت بپذیرد؛ تا به سرمای پاییز نخورد و به فروش برسد. فروش برنج فجر یکی از آن هاست و قیمت برنج فجر وقتی به صورت خرید عمده برنج صورت بپذیرد، بسیار مناسب است.

بیشتر رستوران ها از برنج فجر استفاده می کنند. این برنج از محصولات کشتزار های شمال است و پخت مناسبی دارد. خرید برنج فجر از نظر قیمت نیز مناسب تر از بسیاری برنج های شمال نظیر برنج دودی، برنج دم سیاه و انواع برنج کشت دوم می باشد.

انواع برنج راتون

برای خرید برنج بسیاری از مردم برنج راتون را به کشت دوم برنج ترجیح میدهند. زیرا عقیده دارند که برنج راتون، برنج سالمتری نسبت به کشت دوم برنج می باشد. برنج راتون طارم هاشمی و برنج راتون طارم محلی از انواع راتون برنج طارم می باشد.

قیمت برنج راتون بیشتر از کشت اول می باشد. به همین ترتیب کیفیت برنج راتون نیز بهتر است. از بیشتر محصولات برنج ایرانی می توان راتون گیری کرد؛ اما فقط از چند محصول خاص راتون گیری انجام می شود.

برای خرید برنج شمال می توانید از برنج های کشت اول نیز بهره بجویید. زیرا کیفیت برنج شمال در مقایسه با برنج های خارجی بسیار بهتر است.

Go to Top