فروش برنج راتون فجر

برنج راتون از ممتاز ترین و خوش عطر ترین برنج های بازار فروش خرید برنج ایرانی می باشد، در این میان برای برنج راتون ارقام پر محصول را نیز برداشت می کنند و برای مثال قروش برنج راتون فجر به علت کیفیت مناسب مورد اسقبال قرار گرفته است.

بیشتر رستوران ها از برنج فجر استفاده می کنند. این برنج از محصولات کشت زار های شمال است و پخت مناسبی دارد. خرید برنج فجر از نظر قیمت نیز مناسب تر از بسیاری برنج های شمال نظیر برنج دودی، برنج دم سیاه و انواع برنج کشت دوم می باشد.

Go to Top