فروش برنج راتون عطری

قیمت برنج راتون براساس کیفیت های مختلف آن تعیین می شود، فروش برنج راتون عطری درجه یک با توجه به کیفیت آن در مقایسه با قیمت انواع برنج ایرانی بالاتر است. برنج عطری دارای عطر و بویی خاص است که در برنج های شمال می توان آن را استشمام کرد.

خرید برنج عطری شمال جزو خرید بهترین برنج ایرانی محسوب می شود. برنج طارم و برنج دم سیاه را می توان از این دست به شمار آورد. البته برنح قهوه ای نیز از بهترین برنج ها به شمار می آید که بیشتر ورزشکاران آن را مصرف می کنند.

Go to Top