فروش برنج راتون شیرودی

برنج شیرودی از برنج های درجه یک مازندران به حساب نمی آید. اما فروش برنج راتون شیرودی به علت قیمت مناسب این برنج ایرانی بیشتر شده است. رقم کشت شده شیرودی از برنج های ممتاز به حساب نمی آید اما کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا به این برنج روی بیاورند.

این برنج در برابر برنج های طارم محلی و طارم هاشمی بیشتر محصول می دهد. قیمت انواع برنج شیرودی محلی نیز در اقصی نقاط متفاوت است. این می تواند به علت این باشد که برنج شیرودی در استان گیلان کشت نمی شود، اما برخی کارخانه ها در گیلان هستند که شالی این محصول را خریداری می کنند.

Go to Top