خرید کشت دوم هاشمی

برنج طارم از دسته برنج مرغوب ایرانی است. خرید کشت دوم هاشمی نیز یکی از بهترین انتخاب ها برای خرید برنج ممتاز ایرانی است. اما برای خرید برنج شمال باید به این نکته دقت کنید که همان برنج مورد نظرتان را خریداری می کنید.

قیمت برنج شمال نیز با سایر نقاط کشت متفاوت است. این تفاوت به علت کیفیت خوب برنج شمال می باشد. به طور کلی میزان برداشت برنج دوباره کشت طارم نسبت به برنج کشت اول کمتر است. برنج دوباره کشت طارم به دلیل دسترسی به منابع آبی و خاکی بیشتر، بر اساس گفته شالی کاران از لحاظ کیفیت بالاتر از برنج کشت اول محسوب می شود.

Go to Top