خرید کشت دوم شیرودی

برنج کشت دوم از با کیفیت ترین برنج ها به شمار می آید. برنج شیرودی نیز از همین قانون تبعیت می کند. از این رو خرید برنج کشت دوم شیرودی برای مصارف تجاری از قبیل رستوان ها به صرفه است.

برنج ایرانی شیرودی جز ارقام پرمحصول برنج است و زمین های بیشتری در مازندران زیر کشت این محصول قرار دارند. برنج شیرودی از نظر شکل ظاهری، استخوانی و کرم و انداره طول دانه خام برنج ۷/۲ میلی‌متر که بعد از پخت به ۱۰/۶ میلی‌متر می‌رسد.

نسبت طویل شدن دانه ۶۰/۱ و عرض دانه برنج حدود ۱/۹۵ میلی متر می‌باشد که نشان دهنده تو پر بودن و قد کشیدن مطلوب این رقم برنج می‌باشد.

برنج شیرودی

برای خرید برنج ایرانی باید دقت کنید که این برنج قرار است برای چه مصارفی به کار رود. برنج شمال را اکثرا برای مصارف خانگی و میهمانی ها به کار می برند. از طرف دیگر برنج های پر محصول نظیر برنج شیرودی را برای ارگان ها، سارمان ها و … به کار می رود.

قیمت برنج شیرودی نیز به صرفه تر برای مصارف رستورانی و … است. قیمت برنج شمال تا حدودی نسبت به سایر ارقام بالاتر است.

بنابراین هنگام خرید برنج باید اولین نکته ای که به آن توجه می کنید این باشد که برنج خریداری شده قرار است برای چه مصرفی به کار رود. این ارقام برنج را می توانید به صورت خرید عمده برنج انجام دهید.

اما ترجیحا هنگام خرید این برنج به صورت عمده حضور داشته باشید تا دلالان برنج، برنج خارجی قاطی نکنند. پیشنهاد ما این است که خرید برنج را از فروشگاه برنج که معتبر هست انجام دهید.

Go to Top