بهترین برنج ایرانی

بسیاری از کارشناسان برنج ایرانی را بهترین برنج منطقه می دانند و خرید بهترین برنج ایرانی را خرید برنج شمال می دانند. برنج ایرانی از بهترین برنج های موجود در کره زمین هم هست، شاید این موضوع باور کردنی نباشد اما جالب است بدانید در مناطق شمالی ایران کیفیت برنج ها در سطح جهانی عمل می کنند.

در استان های مازندران و گیلان از برنج های کیفی و مرغوب نظیر ( انواع برنج طارم ، برنج فجر ،برنج شیرودی ، برنج کشت دوم و…) استفاده می شود و در دیگر استان ها از برنج های رده پایین تر و پر محصول کشت و برداشت می شود.

بنابراین می توان برنج استان های مازندران و گیلان را به عنوان برترین برنج های موجود در کشور نام برد.

Go to Top