برنج کشت دوم

برنج کشت دوم به برنج هایی گفته می شود که بعد از برداشت کشت اول دوباره کاشته می شوند. خرید برنج کشت دوم نسبت به کشت اول هزینه بیشتری دارد.

این هزینه به علت کیفیت این نوع برنج می تواند متفاوت باشد. این کیفیت از عطر و طعم و بو و ری کردن و پخت سر رشته می گیرد. بنابراین قیمت برنج کشت دوم نسبت به کشت اول بیشتر است.

مراحل نگهداری کشت دوم همانند برنج کشت اول است فقط با این تفاوت که در زمان تهیه و آماده سازی خزانه نیاز به گرم داشتن بذر نیست زیرا در آن زمان آفتاب مناسب تابستان برای رشد و نمو بذر ها وجود دارد.

ارقام کشت دوم برنج

همانطور که گفته شد برنج کشت دوم در اواسط تابستان کاشته می شود و در پاییز درو می شود. بنابراین برنج هایی را برای کشت دوم می کارند که بتوانند آن را زودتر برداشت کنند.

برنح کشت دوم بینام و برنج کشت دوم طارم از ارقام متفاوتی است که در کشت دوم برنج کاشته می شوند. اگر علاقه به برنج کشت دوم دارید، باید خرید برنج را تا پاییز به تعویق بیندازید. خرید برنج شمال کشت دوم هزینه نسبتا بالاتری نسبت به خرید برنج ایرانی دارد.

همانطور که می دانید قیمت برنج در کشت دوم بالاتر از برنج های کشت اول است. قیمت برنج شمال کشت دوم معمولا تا ده الی پانزده هزار تومان گران تر از ارقام پر محصول و بین پنج تا ده هزار تومان گران از کشت اول برنج است.

Go to Top