خرید برنج فریدونکنار

امروزه در اکثر فروشگاه ها برنج فریدونکنار یا خرید برنج فریدونکنار به چشمتان خورده است. اما اگر نتوانید این برنج را بشناسید به احتمای زیاد در خرید خود اشتباه می کنید.

در استان مازندران اکثرا برنج طارم کشت می شود که در هنگام خرید، فروشنده به نام این منطقه به شما عرضه می کند. اما باید دقت کنید که این برنج ها تقلبی نباشد.

برنج طارم انواع مختلفی از قبیل طارم هاشمی ، طارم محلی ، طارم سنگی و .. دارد. بسته به نوع کاشت این محصول و محل مورد نظر افرادی که طارم را می کارند نام خود را بر روی آن ها می گذارند.

Go to Top