خرید برنج راتون فجر

هر شخصی نمی تواند به سهولت برنج راتون با کیفیت و یک دست را تشخیص دهد، بنابراین برای خرید برنج راتون فجر می بایست به فروشگاه های معتبر خرید برنج مراجعه کرد.

برنج فجر از گونه های پر محصول ارقام معروف برنج است. این برنج برخلاف بقیه گونه های برنج ایرانی پر محصول دارای عطر و بوی خوبی می باشد. رقم فجر از گونه های اصلاح شده برنج است، و از نظر محصول دهی کیفیت خوبی دارد. برنج فجر اوایل اصلاح عطر و بوی خوبی نداشت، اما بعد از گذشت زمانی مناسب و اصلاح مجدد آن عطر و بویی شبیه به برنج طارم دارد.

Go to Top