خرید برنج راتون شیرودی

در بازار ایران انواع برنج مرغوب در حجم بالا کشت می شود که کیفیت های بالا و متنوعی را نیز دارند. خرید برنج راتون شیرودی نیز یکی از این دست موارد می باشد. اکثر برنج های ایرانی تولید مزارع و شالیزار های شمال کشور می باشند.

برنج شیرودی از برنج های پر محصول شمال کشور به شمار می آید. این رقم در هر هکتار حدود 4 تن محصول می دهد. خرید برنج شیرودی را اکثرا رستوران دارها و یا اصناف انجام می دهند. این برنج ایرانی در خرید عمده برنج قیمت بسیار مناسب تری پیدا می کند.

Go to Top