خرید برنج بهنام

خرید برنج بهنام را می توان فصل پاییز انجام داد. برنح بهنام از اقلام پر محصول به شمار می آید و بیشتر در استان مازندران کاشته می شود. این برنج تحمل سرمای بیشتری را نسبت به اغلب محصولات دارد.

برنج بهنام بعد از برداشت کشت اول برنج و در کشت دوم برنج کاشته می شود. این برنج مناسب برداشت در فصل پاییز استو عطر طعم مطلوبی دارد.

ساختار برنج بهنام

برنج بهنام بعد از پخته شدن نرم و خوشمزه است، اما به دلیل ساختارش، گرد مانند می شود. به همین دلیل از بازار فروش نسبتا خوبی برخوردار نیست و با قیمت های پایین تری به فروش می رسد البته در برخی مناطق از برنج بهنام به جای برنج طارم نیز استفاده می شود.

Go to Top