کشت برنج فریدونکنار

کشت برنج فریدونکنار

همانطوری مستحضر هستید، در اقصی نقاط شمال کشت برنج انجام می پذیرد. بسیاری از این ارقام برنج شمال ممتاز هستند و این بستگی به محل کشت برنج دارد. کشت برنج فریدونکنار یکی از این هاست.

برای خرید برنج بسیاری از مردم به دنبال خرید برنج شمال و به خصوص برنج فریدونکنار هستند. اما این را بدانید که در شهرستان فریدونکنار انواع ارقام برنج محلی کشت می شود.

چند نوع از این ارقام از خانواده برنج طارم هستند. برای مثال برنج طارم هاشمی، برنج طارم محلی، راتون طارم هاشمی، راتون طارم محلی، برنج کشت دوم طارم، برنج کشت دوم بهنام و سایر ارقام می باشد.

بسیاری از سودجو ها ارقام برنج ایرانی و حتی ارقام خارجی را با ارقام برنج دیگر مخلوط می کنند و به عنوان برنج فریدونکنار به فروش می رسانند.

برای خرید برنج ایرانی و به خصوص برنج شمالی باید از فروشگاه برنج معتبر خرید خود را انجام دهید.

قیمت برنج شمال از سایر ارقامی که در بسیاری از نقاط ایران کشنت می شود بالاتر است. این قیمت برنج بالاتر بستگی به کیفیت برنج نیز دارد. با این حال قیمت برنج ایرانی به نسبت به برنج شمال اندکی ارزان تر است.

برای خرید عمده برنج می توانید از فروشگاه اینترنتی خرید برنج گل بابا راهنمایی و مشاوره رایگان دریافت کنید.

علت کیفیت برنج فریدونکنار این است که این شهرستان زودتر از مکان های دیگر نست به کشت برنج اقدام می کند و در آب و هوای خوبی برنج را برداشت می کند.

از این رو کیفیت و عطر و بوی بالاتری دارد و به نسبت قیمت برنج بالاتری دارد. البته اگر به دنبال برنج ارزان هستید می توانید از ارقام پرمحصول استفاده کنید.

Go to Top