کشت برنج عطری

برنج عطری انواع مختلفی از قبیل برنج طارم، برنج دم سیاه و … دارد. برنج های پر محصول عطر کمتری نسبت به برنج های عطری دارند. کشت برنج عطری در اوایل اردیبهشت شروع می شود و اواسط مردادماه برداشت می شود.

برنج کشت دوم نیز بعد از کشت اول کاشته می شود. برنج های راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی نیز از انواع دیگر این برنج به شمار می آیند. لاشه عطری نیز همان عطر برنج دانه کامل را می دهد و تنها تفاوتشان در اندازه دانه برنج می باشد.

برای خرید برنج عطری از فروشگاه های معتبر خرید برنج، محصول مورد نظر خود را خریداری کنید. زیرا بعضی از سودجویان به محصولات خود اسانس می زنند.

Go to Top