کشت برنج طارم هاشمی

برنج طارم از گونه های مرغوب و با کیفیت شمال می باشد. این برنج دو رقم معروف به نام های طارم محلی و طارم هاشمی دارد. کشت برنج طارم هاشمی برابر با سایر برنج ها می باشد. خرید برنج طارم هاشمی از سایر برنج های طارم به علت ری بالا بیشتر است.

طارم در استان زنجان نیز قبلا کشت می شده است. شما عزیزان می توانید در شهریور ماه برای خرید برنج شمال طارم اقدام کنید. فروش برنج ایرانی طارم در کشورمان رونق فراوانی دارد. خرید برنج ایرانی بسیار مناسب تر از خرید برنج خارجی می باشد. با اینکه هزینه خرید برنج ایرانی بالاتر است اما کیفیت آن به مراتب بهتر است. برنج کشت دوم طارم نیز مشتریان فراوانی دارد.

Go to Top