کشت برنج شیرودی

کشت برنج شیرودی

برنج شیرودی دارای دانه های بلند و کشیده است و بعد از پخت کیفیت مطلوب و خوبی دارد، اما عطر و رایحه کمتری نسبت به برنج طارم دارد. کشت برنج شیرودی مطابق با سایر برنج ها انجام می شود. قیمت برنج شیرودی مناسب برای اقشار متوسط جامعه می باشد.

با خرید برنج شمال می توانید گزینه های زیادی برای کیفیت و قیمت برنج را رو به روی خود ببینید. قیمت برنج شمال بستگی به عوامل زیادی از قبیل رقم برنج خریداری شده ، کیفیت برنج، پر محصول و یا کم محصول بودن آن و سایر مسائل بستگی دارد.

برای خرید برنج می توانید بسته به کیفیت آن رقم مورد نظر بابت خرید برنج را پرداخت کنید. برای مثال برنج های کم محصول نظیر برنج طارم، برنج دم سیاه، برنج عطری و … قیمت بالاتری دارند.

اما اگر به دنبال برنج ارزان هستید؛ برنج شیروی، برنج فجر، برنج ندا از دسته های برنج خوب با قیمت مناسب هستند. برای خرید برنج ایرانی در مقایسه با ارقام برنج خارجی این گزینه ها مناسب می باشند. فروش برنج شیرودی در برابر با ارقام دیگر به نسبت مناسب است.

از برنج شیرودی در رستوران ها، ارگان ها و سازمان های زیادی به علت قیمت مناسب استفاده می شود. بسیاری از ارگان ها با خرید عمده برنج نیز در قیمت تمام شده آن سود مناسبی می برند.

کشت برنج شیرودی در شمال کشور انجام می پذیرد. این رقم از عطر کمتری به نسبت برنج های دیگر برخوردار است. با خرید برنج شیرودی می توانید از یک برنج با کیفیت مناسب بهره مند شوید.

Go to Top