کشت برنج شیرودی

برنج شیرودی دارای دانه های بلند و کشیده است و بعد از پخت کیفیت مطلوب و خوبی دارد، اما عطر و رایحه کمتری نسبت به برنج طارم دارد. کشت برنج شیرودی مطابق با سایر برنج ها انجام می شود. قیمت برنج شیرودی مناسب برای اقشار متوسط جامعه می باشد.

با خرید برنج شمال می توانید گزینه های زیادی برای کیفیت و قیمت برنج را رو به روی خود ببینید. قیمت برنج شمال بستگی به عوامل زیادی از قبیل رقم برنج خریداری شده ، کیفیت برنج ، پر محصول و یا کم محصول بودن آن و سایر مسائل بستگی دارد.

Go to Top