کشت برنج دم سیاه

برنج دم سیاه از گونه های برنج طارم به شمار می آید و آن را به نام طارم دمسیاه نیز می شناسند. کشت برنج دم سیاه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه شروع می شود. قیمت برنج دم سیاه از سایر ارقام پرمحصول بیشتر است.

این نوع برنج به دلیل حجیم شدن و قد کشیدن پس از پخت برای مهمانی های رسمی مناسب است. از لحاظ ماندگاری نیز می توان گفت بعد از پخت سفت نمی شود و برای چند دفعه می توان آن را گرم و دوباره میل کرد.

این نوع برنج به خاطر عطر و طعم بی نظیرش حتی از برنج هایی مثل برنج شیرودی نیز کیفیت بالاتری دارد.

Go to Top