کشت برنج بابل

کشت برنج بابل

همانطور که میدانید در شهرستان بابل کشت انواع برنج انجام می شود. کشت برنج بابل زبانزد مردم شمال می باشد. بیشترین سطح تولید برنج در استان های شمالی در شهرستان بابل انجام می شود.

برای خرید برنج شمال بسیاری از مردم به دنبال خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی بابل هستند. قیمت برنج شمال همانطور که مستحضر هستید بالاتر از قیمت برنج ایرانی می باشد.

برای خرید برنج می توانید از استان های دیگر شمال نیز برنج خود را خریداری کنید. با اینحال طرفداران برنج شمال به نسبت انواع برنج ایرانی بیشتر است. برای خرید برنج ارزان می توانید به سراغ برنج خارجی بروید، اما برنج خارجی کیفیت پایین تری دارد.

در شهرستان بابل سطحی که زیر کشت برنج طارم قرار می گیرد زیاد است. بعد از آن سطح کشت ارقام پر محصول نظیر برنج شیرودی، برنج ندا و برنج فجر زیاد است. برنج فجر بابل بعد از برنج فجر گرگان از ارقام ممتاز برنج پرمحصول به شمار می رود.

در این شهرستان بعد از کشت اول به سراغ برنج کشت دوم می روند. برنج کشت دوم طارم، برنج کشت دوم بینام و همچنین راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی از بهترین ازقام برنج شمال به شمار می روند.

با خرید اینترنتی برنج می توانید انواع برنج ممتاز را در شهرستان خود دریافت کنید. اما باید از فروشگاه های معتبر فروش برنج، محصول خود را خریداری کنید. فروشگاه برنج گل بابا انواع ارقام ممتاز و درجه یکی شهرستان بابل را به صورت مستقیم به دست خریداران گرامی می رساند.

Go to Top