پخت برنج قهوه ای

برنج قهوه ای همان برنج سفیدی است که لایه سبوس را هنوز در روی پوسته خود دارد. با باقی ماندن این لایه فیبر بیشتری هنوز روی دانه برنج باقی می ماند و بسیار مقوی تر است. پخت برنج قهوه ای بهتر است به صورت کته باشد تا مواد مغذی روی آن با آبکش کردن تقلیل نرود.

برنج های قهوه ای ارقام متفاوتی دارند که معروف ترین آن ها برنج قهوه ای طارم و برنج قهوه ای شیرودی است. برای خرید برنج قهوه ای بهتر است که نوع آن را اول مشخص کنید. زیرا قیمت برنج در ارقام متفاوت آن ها تفاوت دارد. برنج ایرانی در قیمت برنج قهوه ای تاثیر گذار می باشد و کیفیت بالاتری نیز دارد.

Go to Top