پخت برنج عطری

نجوه پخت برنج های شمال تقریبا یکی است. در این میان پخت برنج عطری، عطر و بوی دیگری دارد. برنج طارم و برنج دم سیاه نیز بسیار معطر هستند. خرید برنج شمال درجه یک به شما این امکان را می دهد تا یک برنج و غذای خوب برای میهمانان خود سرو کنید.

برای خرید برنج ارزان نیز می توانید از رقم های برنج شیرودی، برنج ندا و برنج فجر استفاده کیند. این برنج ها عطر و بوی کمتری نسبت به سایر ارقام دارند، اما کیفیت برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی به مراتب بهتر است. بنابراین خرید برنج ایرانی را به شما پیشنهاد می کنیم تا سفره های خود را رنگین کنید.

Go to Top