قیمت برنج ندا شمال

قیمت برنج ندا شمال

برنج ندا از برنج های پر محصول به شمار می آید. این برنج ایرانی در هر هکتار نسبت به برنج های کم محصول بیشتر محصول می دهد. اما قیمت برنج ندا شمال نسبت به آن ها پایین تر است.

برنج ایرانی ندا اغلب در چند سال گذشته به میزان بسیار زیاد کشت می شد؛ ولی با روی کار آمدن بذرهای جدید و با کیفیت تر این برنج جای خود را کم کم به برنج های دیگر داد. با این وجود در بسیاری از مناطق مازندران برنج ندا کشت می شود و خرید برنج شمال ندا رونق دارد.

قالب برنج ندا شمال تقریبا با قالب برنج طارم شمال یکسان است با این تفاوت که قالب برنج ندا کمی بزرگتر است. به همین علت بسیاری از تاجران به برنج ندا شمال، برنج طارم ندا نیز می گویند. اما این برنج با بهترین برنج ایرانی متفاوت هستند.

در صورتیکه بخواهید خرید برنج ایرانی پر محصول انجام دهید، ارقام برنج شیرودی و برنج فجر نیز را می توانید خریداری کنید. قیمت برنج پرمحصول به نسبت ارقام کم محصول نظیر برنج طارم، برنج عطری و برنج دم سیاه کمتر است.

برای خرید برنج پر محصول باید نیاز خود را بسنجید. می توانید با مشاوره گرفتن از کارشناسان فروش برنج در فروشگاه برنج گل بابا راهنمایی های لازم را کسب کنید.

خرید برنج ندا برای رستوران ها و ارگان ها به صرفه می باشد. قد این برنج تقریبا خوب است و پخت بدی ندارد. خرید عمده برنج نیز تاثیر زیادی در قیمت عمده خرید برنج دارد.

Go to Top