قیمت برنج فجر شمال

قیمت برنج فجر شمال

برنج فجر یکی از ارقام پرمحصول است که عطر خوبی دارد. خرید برنج فجر را بیشتر رستوران ها، سازمان ها و ارگان ها انجام می دهند. قیمت برنج فجر شمال مناسب است، برای همین از این رقم بیشترین خرید برنج را انجام می دهند.

در وبسایت فروشگاه برنج گل بابا، به طور آنلاین می توانید قیمت برنج را مشاهده کنید. برنج فجر در استان گلستان و مازندران کشت می شود. در این بین برنج فجر گرگان و برنج فجر بابل مرغوب و ممتاز هستند. برای خرید برنج پرمحصول، ارقام دیگری نیز هستند.

برنج شیرودی و برنج ندا ارقام دیگر برنج پر محصول هستند که در بین انواع برنج ایرانی قیمت خوبی دارند. برای خرید برنج ایرانی می توانید ارقام برنج شمال را نیز انتخاب کرد.

برخی از رستوران دارها این ارقام را به صورت خرید عمده برنج انجام می دهند. در این صورت قیمت عمده برنج پایین تر می آید و سود بیشتری برای فروش برنج می برند.

خرید برنج شمال را نمیتوان محدود به برنج های پرمحصول کرد. برنج شمال انواع و ارقام مختلف و درجه یکی دارد که بسیاری از مردم مشتری آن ها هستند. قیمت برنج شمال نیز در این بین متفاوت است. برنج طارم یکی از بهترین و با کیفیت ترین ارقام برنج شمال محسوب می شود.

برنج فجر یکی از بهترین ارقام اصلاح شده از نظر کیفیت در چهار دهه تاسیس موسسه تحقیقات برنج کشور بوده است. این برنج هم اکنون در استان های مازندارن و گلستان سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده است.

کشت این ارقام در مناطق مختلف استان فارس و خوزستان نیز سازگار خوبی نشان داده و در حال حاضر سطح زیر کشت قابل توجهی را در این استان ها دارد.

Go to Top