قیمت برنج ایرانی

برنج ایرانی ارقام متفاوتی دارد. قیمت برنج ایرانی در اقصی نقاط کشورمان ایران متفاوت است. به عنوان مثال در شمال ایران برنج طارم ، برنج شیرودی، برنج ندا، برنج فجر و … کشت می شود. در کشت دوم برنج نیز به طور معمول برنج بینام کشت می شود و قیمت خرید برنج ها با یکدیگر متفاوت است.

برای خرید برنج ایرانی می توانید به فروشگاه های معتبر که برنج درجه یک را عرضه می کنند، سری بزنید و محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. البته ما به شما خرید برنج طارم هاشمی یا خرید برنج طارم محلی که در کل کشور نمونه هستند را پیشنهاد می کنیم.

Go to Top