فروش برنج ایرانی

برنج ایرانی شمال در همه جا زبانرد مردم است. فروش برنج ایرانی نیز روز به روز به علت آگاهی مردم نسبت به برنج های خارجی رو به افزایش است.

از این رو مردم بیشتر به خرید برنج شمال مخصوصا منطقه مازندران به علت کیفیت آب و هوا و خاک حاصلخیز آن رو آورده اند. قیمت برنج شمال نیز نسبت به کیفیت آن مقرون به صرفه است. برنج های شمال به دو دسته پر محصول و کم محصول تقسیم بندی می شوند.

برنج طارم در دسته برنج کم محصول است. برنج شیرودی ، برنج ندا و برنج فجر نیز در دسته برنج های پر محصول به شمار می آیند. اما برنج هایی که دوباره کشت می شوند متفاوت هستند. قیمت برنج کشت دوم نیز به علت کیفیت بالای آن اندکی گران است.

Go to Top