سایزهای برنج

برنج در اندازه و سایز های مختلفی برای فروش به بازار عرضه می شود که در ابتدا دانه و سپس سر لاشه قرار می گیرد. در خرید برنج باید مهارت کامل را داشت و اندازه های دانه را به خوبی بلد بود تا بتوان یک خرید خوب انجام داد.

در خرید برنج شمال یا خرید برنج ایرانی دانه ها معمولا کوچک تر از برنج های خارجی می باشد، اما برخلاف آن کیفیت بالاتری نسبت به آن دارند. قیمت برنج شمال یا قیمت برنج ایرانی بستگی به اندازه دانه ها، معطر بودن آن و کیفیت آن دارد. برنج سرلاشه در رده دومین اندازه برنج ها می باشد و بعد از آن لاشه و برنج نیم دانه قرار می گیرد.

Go to Top