برنج

برای خرید برنج ایرانی یا خرید برنج مرغوب یا خرید برنج شمال یا به طور کل خرید برنج باید اول خصوصیات برنج خوب برای خربد را دانست. همانطور که می دانید برنج بر اساس انواع آن ها خصوصیات ظاهری زیادی دارند و کیفیت آن ها متفاوت است.

یک برنج مرغوب و مناسب باید شکل ظاهری خوبی داشته باشد، برنج باید به اندازه کافی بلند باشد. عطر و بوی خوبی بدهد، رنگ آن سفید مایل به کرم باشد. میزان ری مناسبی داشته باشد. بنابراین برای خرید برنج اعلا حتما اول نکات مهم خرید برنج خوب را بدانید، سپس اقدام به خرید برنج کنید. برنج شمالی معمولا تمامی این ویژگی ها را با هم دارد.

Go to Top