خرید برنج ندا محلی

برنج ندا شباهت ظاهری با برنج طارم دارد و بعضی از مردم خرید برنج ندا محلی را با برنج طارم اشتباه می گیرند. خصوصیات برنج ندا عبارتند از: زودرسی ۷ تا ۱۰ روزه در مقایسه با سایر انواع پرمحصول، کیفیت بهتر نسبت به ارقام اصلاح شده دیگر، شباهت زیاد به طارم از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی، محصول دهی بالغ بر ۸ تن در هکتار، و مقاومت بسیار خوب در مقابل کرم ساقه خوار بلاست و در نتیجه از سموم آفات در مزرعه کمتر استفاده می شود.

به دلیل شباهت زیادی که با طارم دارد، برخی سوء استفاده کنندگان و فروشندگان برنج، این رقم محصول برنج را به صورت مخلوط با برنج شیرودی و خزر و با قیمت برنج طارم محلی به مشتریان می فروشند.

Go to Top