خرید برنج شیرودی

برنج شیرودی ، همانند برنج فجر، یکی از برنج های ایرانی پر محصول است که شباهت بسیاری به برنج طارم هاشمی دارد. این برنج از طعم و کیفیت قابل قبولی برخوردار است ولی عطر آنچنانی ندارد. خرید برنج شیرودی از نظر اقتصادی به صرفه است.

این رقم محصول به دلیل پرمحصول بودن آن، در زمره برنج ایرانی ارزان قیمت قرار می گیرد و به دلیل مقرون به صرفه بودن آن در برخی رستوران ها استفاده می شود. نکته ای که حتما پیش از خرید برنج باید در نظر گرفت، عدم وجود آفت در کیسه های برنج است، زیرا وجود آفت در برنج، باعث می شود کیفیت آن کاهش یابد.

Go to Top