خرید برنج ایرانی

خرید برنج ایرانی مزایای زیادی نسبت به خرید برنج خارجی اعم از پاکستانی و هندی و تایلندی دارد. کیفیت برنج ایرانی زبانزد مردم کشورمان است. تنها نکته باقیمانده قیمت برنج ایرانی می باشد که اندکی گران تر از برنج خارجی است.

برنج ایرانی در بیشتر شهرهای کشت برنج کاشته می شود. اما اکثرا در شمال کشور برنج طارم هاشمی و برنج طارم محلی کاشته می شود.

در سایر نقاط کشورمان مانند اصفهان و زنجان برنج های بومی محل خودشان کاشته می شود. اما می توانیم بگوییم کیفیت برنج طارم بی رقیب است. برنج ایرانی شمال کشور خوش خوراک، خوش پخت و عطر دلنشینی دارد.

Go to Top