خرید انواع برنج ممتاز

خرید انواع برنج ممتاز

در کشورمان ایران تنوع ارقام جهت خرید انواع برنج ممتاز زیاد است. بسته به هر منطقه نیز می توان برنج محلی همان منطقه را خریداری و تهیه نمود. در مناطق شمالی بیشتر به خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی روی می آورند.

این ارقام برنج بیشترین مصرف را در شمال کشور داشته است. البته ارقام دیگری مانند برنج شیرودی، برنج ندا و برنج فجر نیز کاشته می شود. اما مصرف برنج طارم بیشتر است.

از طرف دیگر برنج کشت دوم از قبیل برنج بینام نیز مورد استفاده سایر نقاط قرار می گیرد. این برنج خوش پخت است و در فصل پاییز برداشت می شود. این را باید بدانید که تنوع برنج در کشورمان زیاد است. فقط در شمال کشور بیش از 20 گونه رقم کشت و برداشت می شود.

راتون طارم هاشمی، راتون طارم محلی، برنج کشت دوم بینام و برنج کشت دوم طارم از با کیفیت ترین ارقام هستند. قیمت برنج این نوع ارقام نیز بالا است.  عوامل زیادی بر این قیمت تاثیر گذار هستند.

برای خرید برنج در ردیف اول عواملی مانند قیمت کود و ملزومات کشاورزی، هزینه های دستمزد، میزان تورم، هزینه های حمل و نقل تاثیر مستقیم دارد. هزینه های اشتراک آب کشاورزی و بیمه شالیزار، افزایش و کاهش قیمت ارز که باعث تغییر قیمت لوازم مصرفی وارداتی کارخانه های شالیکوبی میشود؛در مرحله بعدی تاثیرگذار است.

سپس میزان عوارض ورودی برنج در کشور، میزان واردات برنج به کشور، میزان صادرات برنج از کشور بر روی ارقام برنج تاثیر دارد. بنابراین قیمت برنج ایرانی دست خوش تغییرات زیادی می شود.

Go to Top