برنج گلستان

برنج شمال

انواع برنج های استان های شمالی معروف است. در استان گلستان کشت برنج کمتر از استان مازندران صورت می گیرد، اما کیفیت برنج گلستان نیز مطلوب است. در این استان بیشتر گندم کشت می شود، همچنین مانند استان مازندران برنج فجر، برنج طارم هاشمی و طارم محلی کاشته و برداشته می شود.

قیمت خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی و حتی راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی در این استان تقریبا مشابه با استان های مازندران و گیلان است. قیمت برنج فجر در این استان بستگی به کیفیت آن دارد و لاشه فجر نیز قیمت متفاوتی دارد.

مشخصا در استان گلستان نیز کشت برنج انجام میشود. اما در این استان بیشترین کشت مختص گندم و سپس کشت برنج است. در این استان کشت ارقام مختلف انجام میشود که معروف ترین آن ها برنج فجر می باشد.

برنج فجر گرگان کیفیت بالایی نیز دارد. برای خرید برنج می توانید ارقام برنج پرمحصول را به مانند برنج فجر انتخاب کنید. در این استان کمتر برنج کشت دوم کاشته و برداشته میشود.

به علت اینکه کشت برنج در این استان به شکل غرقابی به علت کمبود آب کاهش چشمگیری داشته است. قیمت برنج های مختلف در این استان و در کشور رو به افزایش است.

کاشت محصولات جایگزین اقتصادی از دیگر راهکارهاست که جهاد کشاورزی باید کشاورزان را به نقطه‌ای برسانند که با آب کم و صرفه اقتصادی بالا محصولات را جایگزین شالی کنند. در سال زراعی قبل در گلستان نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار شالی کشت شده بود.

Go to Top