برنج گرگان

در بین استان های شمالی برنج گرگان نیز معروف است. از این شهرستان برنج فجر با کیفیتی برداشت می شود. اما در اکثر شهرستان می توان خرید برنج فجر را انجام داد، زیرا در مکان های دیگر نیز این برنج کاشته و برداشته می شود.

لاشه فجر نیز برای بسیاری از جا ها نظیر رستوران ها کاربرد دارد. برخی از رستوران ها از برنج فجر برای پخت استفاده می کنند. این برنج ایرانی کیفیت خوبی در مقایسه با سایر برنج های پر محصول دارد. خرید برنج ایرانی فجر توسط سازمان ها برای کارمندان خود نیز انجام می گیرد، زیرا قیمت برنج فجر مناسب است.

Go to Top