برنج گرگان

برنج گرگان

در بین استان های شمالی برنج گرگان نیز معروف است. از این شهرستان برنج فجر با کیفیتی برداشت می شود. اما در اکثر شهرستان می توان خرید برنج فجر را انجام داد، زیرا در مکان های دیگر نیز این برنج کاشته و برداشته می شود.

لاشه فجر نیز برای بسیاری از جا ها نظیر رستوران ها کاربرد دارد. برخی از رستوران ها از برنج فجر برای پخت استفاده می کنند. این برنج ایرانی کیفیت خوبی در مقایسه با سایر برنج های پر محصول دارد. خرید برنج ایرانی فجر توسط سازمان ها برای کارمندان خود نیز انجام می گیرد، زیرا قیمت برنج فجر مناسب است.

برنج فجر گرگان، پرطرفدار و پرفروش ترین برنج استان گلستان و شمال است که از خصوصیات مهم این برنج به پخت فوق مجلسی و عطر مناسب آن باید اشاره کرد. البته برنج فجر در استان های دیگر نظیر مازندران نیز کشت می شود.

اما از با کیفیت ترین برنج های فجر در استان گلستان و شهرستان های گرگان، علی آباد، مینو دشت و … می باشد. برنج فجر استان مازندران نیز کیفیت بسیار خوبی دارد. این برنج در شهرستان های بابل، بابلسر، آمل، نور و … کشت می شود. از بهترین ارقام فجر در استان مازندارن می توان به برنج فجر بابل اشاره کرد.

یک سوال ممکن است ذهنتان را مشغول کند که این رقم برای چه منطقه ای است. برنج فجر متعلق به منطقه خاصی نیست و بدلیل دیررس بودن معمولا در مناطق کوهستانی و سرد مورد کشت قرار میگیرد.
این برنج نخستین بار در استان مازندران کشت و برداشت شده است ولی امروزه بیشتر در استان گلستان کشت و برداشت میشود.

Go to Top