برنج کشت اول

برنج

اصولا برنج در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت کاشته می شود. از برنج های قابل کاشت در اولین کشت می توان برنج طارم هاشمی، طارم محلی، برنج دم سیاه، برنج فجر، برنج شیرودی و برنج ندا را نام برد. گونه های کم محصول از نوع برنج عطری بوده و قیمت بالاتری دارد.

در اولین کشت از کود های شیمیایی به مراتب کمتر استفاده می شود و از قوت زمین بهره برداری بیشتری می شود. اگر کشاورزان بخواهند کشت دوم هم بکارند؛ اندک زمانی زودتر به کاشت برنج در فروردین ماه می کنند، تا زودتر برداشت کنند و به کشت های بعدی یا راتون بپردازند.

برای خرید برنج در فصل تابستان شما می توانید از ارقام برنجی که زودتر کاشته و برداشته می شوند استفاده کنید. قیمت برنج پس از اولین برداشت نیز پایین تر از برنج کشت دوم و برنج راتون است.

برای خرید برنج ایرانی می توانید از فروشگاه های معتبر فروش برنج محصولات مورد نیاز خودتان را خریداری کنید. قیمت برنج شمال همانطور که میدانید به نسبت قیمت برنج ایرانی بالاتر است. کیفیت برنج شمال این امر را غالب میکند.

برای استفاده از برنج ایرانی نیز می توانید ارقامی که در استان های جنوبی کشت می شود را خریداری و مصرف کنید. با خرید عمده برنج برای یکسال خود می توانید در قیمت برنج صرفه جویی کنید.

اما اگر صبر کنید ارقامی که در کشت دوم برداشت می شوند نیز بسیار خوب و درجه یک هستند. کشت دوم بینام و کشت دوم طارم گویای این امر هستند. برای برنج راتون نیز برنج راتون طارم هاشمی و برنج راتون طارم محلی کیفیت ممتازی دارند.

Go to Top