برنج

در بسیاری از نقاط شمالی ایران برنج کشت می شود. در این میان برنج فریدون کنار از بقیه جا ها شناخته شده تر است. این برنج کیفیت خوبی دارد و قیمت برنج این منطقه بالا می باشد. در این منطقه بیشتر برنج طارم کشت می شود. البته در کشت دوم نیز اکثرا برنج بینام کاشته می شود.

در این منطقه ممکن است برنج های پر محصول نظیر برنج فجر یا برنج ندا نیز کشت شود. برنج های این منطقه اکثرا از نوع برنج عطری بوده و خوش پخت می باشند. حال برنج کشت دوم فریدون کنار گران تر از سایر محصولات آن می باشد.

Go to Top