برنج طارم هاشمی شمال

برنج طارم هاشمی شمال سموم بسیار کمتری را نسبت به دیگر برنج ها نیاز دارد. منطقه جغرافیایی بسیار بکر مازندران نیز به دلیل داشتن شرایط زیستی و تالاب های فصلی ای که دارد باعث شده است تا پرندگان بی شماری در فصل پاییز و زمستان به این منطقه کوچ کنند و حدود ۵ تا ۷ ماه در این تالاب ها مستقر شوند.

وجود این پرندگان میلیونی مستقر در تالاب های شمال که در واقع همان زمین های شالیزاری است باعث شده این زمین ها از فضله و کود پرندگان استفاده کند. کود پرندگان به دلیل داشتن مقدار زیاد فسفر و ازت خاک منطقه را به شدت غنی کرده و استفاده از کودهای شیمیایی را به حداقل می رساند.

همچنین این پرندگان با تغذیه از حشرات و کرم ها استفاده از سموم شیمیایی را نیز به حداقل ممکن می رسانند. بنابراین خرید برنج طارم هاشمی یک خرید بسیار خوب محسوب می شود. قیمت برنج طارم هاشمی نیز در مقایسه با سایر برنج ها از نظر کیفیت مناسب است.

Go to Top